امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۳۹
اتصالات پرسی ایزوپایپ

اتصالات پرسی ایزوپایپ

اتصالات پرسی ایزوپایپ


این نامگذاری به این علت انجام گرفته که در این نوع اتصال، حلقه ای بر روی لوله قرار گرفته و توسط وسیله مخصوصی بر لوله فشرده (پرس) می گردد، به این ترتیب آج های اتصال در گوشت درونی لوله فرو رفته و به کمک اورینگ هایی که در کنار این آج ها قرار دارد، ارتباط بوجود
آمده را آب بندی می کند و از نفوذ پذیری آب جلوگیری بعمل می آورد.
Iran Iran
اتصالات پرسی
ایزوپایپ
۵۳۱
موردی یافت نشد.